Ny ferielov og C5 løn opdatering

OPDATERING

C5 løn 2012 opdatering september 2021

Vi er nu ved sidste del af implementering af den nye ferielov, hvor der skal være mulighed for at afvikle
gl. feriedage inden 31 december 2021, eller overføre dagene til ferie året 2021/22. (01.09.21-31.08.2022)

Udover tilretning til den nye ferielov, er det rettelser til E-indkomst rapport, lønkørsel Fratrædelse m.m.

Kontakt GREAT-IT for mere information på 70 20 96 50 omkring C5 løn opdatering / C5 løn ny ferie.
Eller skriv til vores C5 lønkonsulent Carsten Lesmark på cle@g-it.dk

Pakken består af:

  • Lønarter til håndtering af gl. feriedage, samt overførsel af gl. feriedage til ny ferieperiode
  • Ny Lønart 5038 til tildeling af feriedage til lærlinge
  • Feriedage der ikke blev håndteret korrekt hvis medarbejder er genansat (Timelønnede)
  • Lønart 6014 Ansættelse måneder med orlov virkede ikke korrekt.
  • Ændring af feriefri lønarter (følger det nye ferieår fremadrettet)
  • Ændring af Fratrædelses lønkørsel for funktionærer
  • E-indkomst rapport udvidet med løntimer
  • Ændring af formelberegning af feriedage (afrundings problematik)
  • Feriedage blev nulstillet, hvis der i en periode ikke bliver beregnet feriedage
  • Deludbetaling har første prioritet, hvis det udbetales fuldt ferietillæg i perioden

Microsoft har stoppet vedligeholdelsen af C5 løn i 2018, men det betyder ikke at du ikke kan køre videre med C5 løn.

Så dette efterlader en masse spørgsmål omkring f.eks. indberetning af feriepenge, tilgodehavende ferie midler, indefrosne ferie midler / feriepenge, e-indkomst ferieloven osv.

Spørgsmål vi kan hjælpe dig med at finde svar på. Da vi fortsætter med at vedligeholde C5 løn, så din virksomhed kan håndtere den nye ferielov (samtidighedsferie).

Fase 1 (Overgangsordning):
Den nye ferielov består af en overgangsordning fra 1. september 2019 indtil 31 August 2020 hvor feriepenge og dage skal ”indfryses” til en ny feriefond (Lønmodtagernes feriemidler). Virksomheden kan dog fravælge at indbetale til lønmodtagernes feriemidler, og administrer de indfrosne feriepenge/feriemidler.
De indefrosne feriepenge/dage udbetales når medarbejder går på folkepension. Dog er der særregler ved førtidspension m.m.
C5 løn indberetter selvfølgelig de indfrosne feriepenge/dage og øvrige oplysninger som de offentlige myndigheder kræver i overgangsperioden via E-indkomst indberetningen.

Fase 2 (Ny ferielov træder i kraft)
1 september 2020 bliver ferieloven fuldt indfaset og det betyder at medarbejderen kan optjene og afholde ferie samtidigt i indeværende optjenings ferieperiode fra 1. september 2020 til 31 August 2021.

Er du i tvivl om den nye ferie overgangsordning? Så Kontakt GREAT-IT for mere information på 70 20 96 50 omkring C5 løn opdatering / C5 løn ny ferie. Eller skriv til vores C5 lønkonsulent Carsten LesmarkCLE@G-IT.DK